Quay Trở Về ShopGamePlayTogether.Com

Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản

Sau Khi Truy Cập Vào Shop, Bạn Muốn Tạo Tài Khoản Thì Hãy Làm Theo Các Bước Dưới Đây:

Bước 1:

+) Giao Diện "Điện Thoại": Bạn Ấn Vào Nút “Đăng Nhập” (Ở Góc Phải Trên Đầu Màn Hình)

+) Giao Diện "Máy Tính": Bạn Ấn Vào Nút “Đăng Nhập Hoặc Tạo Tài Khoản” (Ở Góc Phải Trên Đầu Màn Hình)

Bước 2:

+) Giao Diện "Điện Thoại": Bạn Ấn Vào Nút “Tạo Tài Khoản” -> Nhập Đầy Đủ Thông Tin Đăng Nhập (Tài Khoản, Mật Khẩu, Nhập Lại Mật Khẩu) -> Sau Đó Ấn Vào Nút “Tạo Tài Khoản”

+) Giao Diện "Máy Tính": Bạn Nhập Đầy Đủ Thông Tin Đăng Nhập (Tài Khoản, Mật Khẩu, Nhập Lại Mật Khẩu) -> Sau Đó Ấn Vào Nút “Tạo Tài Khoản”